Denken is doen

Denken is doen

De markt verandert. Uw organisatie dus ook. Soms met grote stappen, soms met subtiele passen. Tot het moment dat de markt een steviger verandering van u vraagt dan een kleine pas of een grote stap. Een verandering die vraagt om een nieuwe route, een stevige positie, een duidelijke koers en een goed verhaal. Dan is het tijd voor Planzo.

Inzicht

De koers

De positie

Het verhaal

Het resultaat

Inzicht

Cijfers vertellen slechts de helft van uw verhaal. De andere helft is inzicht, dat ontstaat door reflectie. Dat vraagt om eerlijkheid. Eerlijkheid om naar uw organisatie te kijken. Naar de markt en naar uw concurrenten. Met maar één doel; uw organisatie zo stevig mogelijk in de markt zetten. Daarvoor gaan we terug naar de basis. Naar uw drive en uw visie, uw dromen en ideeën. Maar ook naar de zwaktes en knelpunten in uw organisatie. Daarnaast gaan we op zoek naar uw klant en de markt waarin hij zich beweegt. We gaan op klantreis, zorgen dat we begrijpen welke ervaringen en ideeën uw klanten hebben. Net als de stakeholders binnen uw organisatie. Noem het een 360-graden feedback. Dit geeft in een helder inzicht in wie u bent, waar u staat, en hoe u zichzelf effectief kunt inzetten in de markt.

Deliverables
* Customer journey
* Buyer persona / Decision Making Units
* Data-analyse / data-informatieswitch
* SWOT-analyse
* Drijfveersketch

De koers

Deliverables
* Marktdefinitie canvas
* Businessplan op 1 A4
* Visuele routekaart in passende vormgeving

U hebt alle reden om een nieuwe, heldere koers uit te zetten. Een koers die gaat bepalen welke richting u als organisatie opgaat. Een haalbaar ontwikkelplan met concrete stappen. In deze fase gaan we samen met u aan de slag met het verkennen van de omgeving en het uitzetten van een route of strategie. Daarbij maakt u heldere keuzes. We brengen uw doelgroep in kaart aan de hand van een marktdefinitiemodel en een omgevingsanalyse en delen uw doelgroep zo nauwkeurig mogelijk op in segmenten. We formuleren concrete organisatiedoelstellingen, zorgen ervoor dat u een duidelijke richtlijn hebt, zodat uw kansen op de markt vergroot wordt en uw donoren of klanten aan u kunt binden.

De positie

U hebt de koers helder en een strategie bepaald. Tijd om te bouwen aan een heldere merkpositie. Met behulp van ons positioneringsdiagram en concurrentieanalyse kijken we hoe uw organisatie zich verhoudt met de markt en met haar doelgroep. Samen met u formuleren we hier de juiste proposities voor en zorgen voor een gefinetunede interne en externe (re)branding. Dit heeft natuurlijk allemaal maar één doel; De positie van uw organisatie zo goed mogelijk ontwikkelen en uw organisatie weer die stevige plek in de markt geven, die het verdient.

Deliverables
* Positioneringsdiagram
* Waardepropositie canvas
* Profileringsroute

Het verhaal

Deliverables
* Verbindende kernboodschap
* Documentaire
* Redactieplan
* Contentmarketing

Elk bedrijf heeft een verhaal dat waard is om verteld te worden; met passie en uitdaging, dromen en ideeën. Het verhaal van uw bestaansrecht, uw doelen en gedrevenheid. Een inspirerend verhaal dat vraagt om draagvlak in de markt. Planzo vertelt uw verhaal. Door middel van storytelling in de PR & Communicatie en fondsenwerving, leggen wij de verbinding tussen uw verhaal en de gevoelige snaar in de markt. We werken dit verhaal uit naar verschillende publieksgroepen en formuleren een dragende boodschap voor interne branding.

Het resultaat

Uiteindelijk willen we maar een ding; resultaat zien. Aan de hand van de eerder geformuleerde doelen gaan we keihard aan de slag om uw organisatie op te bouwen tot een robuuste en zelfredzame organisatie. Zodra dat nodig en mogelijk is, dragen we kennis en informatie over, bieden we coaching on the job, of gaan we aan de slag met de competentieontwikkeling van uw medewerkers. Ook werving & selectie behoort tot de mogelijkheden. Daarbij houden we het einddoel altijd scherp in het vizier en committeren ons met uw organisatie totdat dit einddoel is bereikt.